Yokohama este portul cel mai ?nsemnat al Japoniei, ?n capital? a districtului Kanagawa, ?n sudul insulei Honshu si pe coasta vestic? a golfului Tokio. Situat la 20 km ?n sudul metropolei, orasul-port cu o populatie de 3,3 milioane locuitori reprezint? poarta maritim? a lui Tokio, sau a complexului Reihin el este dotat cu cele mai mari si moderne santiere navale si are un trafic sporit. Este un centru important al industriilor chimice, echipament electronic, industria constructiilor de masini si al rafin?riilor de petrol. ?n Yokohama, punctele turistice cele mai atractive sunt: templele, altarele de cult, bisericile Christian cu numeroasele gr?dini si parcuri, precum si institutiile educationale reprezentate de universit?tile: Yokohama National (1949) si Yokohama City (1949).

Yokohama era la inceput un mic sat cu preocup?ri pesc?resti, cu o populatie de aproape 350.000 locuitori, c?nd a fost vizitat de amiralul statelor unite ale americii, Matthew Perry ?n 1854. Portul a ?nceput s? ?nfloreasc?ca un centru comercial ?n momentul ?n care a fost deschis spre comertul exterior. Yokohama a fost aproape ?n totalitate distrus? ?n 1923 de un cutremur de p?m?nt. Reconstructia gradat?, compensat? cu designerele specifice japoneze, au f?cut cu timpul dintr-un oras aproape distrus unul dintre cele mai frumoase si mai moderne orase ale Japoniei. A fost bombardat? ?n timpul celui de-al doilea-lea r?zboi mondial. Populatia, ?n conformitate cu reces?m?ntul din 1998, este de 3.325.216 de locuitori.