Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tokyo
Anime-Club Forum > Japonia > Geografia
Ranma-kun
Tokyo este capitala t?rii si ?n acelasi timp cel mai mare oras al Japoniei. Este unmegalopolis. Tokyo, capitala r?s?riteana, capitala t?rii soarelui r?sare ?ncep?nd cu 1869, s-a transformat ?ntr-o str?lucit? metropol?. Orasul a avut de suferit de pe urma cutremurului din 1923 si a bombardamentelor din perioada 1942-1945. In ultimele trei decenii , au ap?rut zg?rie-norii-primul fiind Kasumigaseki Building , cu 36 de etaje , inaugurat ?n 1968-grupati ?n mare parte ?n cartierul Shinjuku.

Tokyo polarizeaz? ansamblul industrial Keihin (Yokohama, Kawasaki, Chiba) care asigur? 27% din puterea industrial? a t?rii. Cartierul general al afacerilor comerciale, ?n mare parte asem?n?tor celor al marilor orase americane este Kanda, sediul marilor b?nci si al marilor societ?ti comerciale din domeniilor constructiilor navale, masinilor electronice, autoturismelor.

Cea mai impun?toare constructie o reprezint? turnul televiziunii av?nd 334 m, ?n partea de vest a orasului. ?n centrul orasului se g?sesc posta, ministerele, gara central?, precum si palatul imperial ?mprejmuit de ziduri medievale si santuri de ap?.?n partea de nord se desfasoar? cartierul universit?tilor Merji si Nihon, muzeul transporturilor si marele parc Ueno-cu Universitatea Tokyo, numeroase muzee si gr?dina zoologic?. ?n estul orasului se g?seste Templul Kannon dat?nd din secolul al-xviii-lea si parcul de distractii Asakusa. ?n sudul cartierului general se afla parcul Hibya cu cladirea curtii supreme, iar ?nspre sud-est vestita Ginza, cartierul luxului, hotelurilor si magazinelor universale moderne. Aici se aliniaz? cunoscuta strad? ?Harumi?, iluminat? feeric. ?n contrast cu acest cartier, se afl? cartierul Shinjuku denumit ?sf?rsitul lumii?, un cartier unde predomina mizeria si s?r?cia nu cu mult timp ?n urm?. acum, ?ns?, a devenit un cartier modern cu peste 1 milion de locuitori.

Tokyo este deasemenea cel mai important centru comercial al t?rii , av?nd peste 400 de institutii de ?nv?t?m?nt superior, peste 100 de universit?ti, 50 de mari biblioteci, academia japoneza(1879), 600 de cinematografe, 2000 de temple.

Din punct de vedere al ramurilor industriale, cele mai dezvoltate sunt: industria chimic?, a cauciucului, a h?rtiei, textil?, metalurgia feroas?, industria constuctiilor de masini. Tokyo este deasemenea un foarte mare port la Oceanul Pacific, care comunic? direct cu alt mare port, Yokohama. Functia industrial? a megalopolisului este enorm?. El concentreaz? ?mpreun? cu Kawasaki si Yokohama aproximativ o treime din productia industrial? a t?rii si reprezint? cel mai mare complex pentru japonezi , cu un trafic ce dep?seste 80 milioane tone anual. Tokyo este unit de Kawasaki ?ntr-o mas? continu? de uzine si constructii urbane, cartiere muncitoresti. Aici sunt amplasate zeci de mii de ?ntreprinderi si fabrici al c?ror fum si gaze nocive acoper? cerul orasului si face imposibil? privirea siluetei splendide a lui fuji-yama (sau fuji-yama), vulcanul sf?nt japonez, care este format dintr ?un con vulcanic cu ?n?ltimea de 3376 m si care n-a mai erupt din anul 1707. ?Muntele sf?nt? reprezint? punctul cel mai ?nalt al acestei t?ri. legat de vulcani, ?n japonia exist? 196 de vulcani, dintre care 30 sunt ?nc? ?n activitate. Cutremurele si vulcanii gata s? erup? sunt cele mai mari pericole pentru o tar? asa de dezvoltat? cum este Japonia .
lumina
Unde pot gasi aceste descrieri fara sa fie scrise cu diacritice?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Anime Power Forums (Based on Invision Power Board 1.3) 2005 Anime-Club.
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.